URKk BYGGTEKNIK

För effektiva och hållbara byggprojekt

Vi specialiserar oss på hus- och industriprojektering, skyddsrumskonsultation, besiktning av stål- och betongkonstruktioner, samt kalkyltjänster för byggaktörer. Med mångårig erfarenhet och fokus på hållbarhet erbjuder vi effektiva lösningar till konkurrenskraftiga priser.

Våra Tjänster

SKYDDSRUM


URKk BYGGTEKNIK har kompetensen och erbjuder konsultation och expertis vid byggnadsarbeten i fastigheter med skyddsrum.  Vår certifierade skyddsrumssakkunnige har kvalificerad behörighet och har medverkat i ett flertal ny- och ombyggnationer av skyddsrum. Vi har den erfarenhet och de certifikat som krävs. Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

KONSTRUKTION


URKk BYGGTEKNIK erbjuder konsultation och expertis vid byggkonstruktionprojektering av hus- och industrikonstruktioner. Vi har fokus på helheten och strävar alltid efter att skapa byggnader som är hållbara och kostnadseffektiva.

Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

BESIKTNING


URKk BYGGTEKNIK erbjuder besiktnig och bedömning av stål- och betongkonstruktioner samt föreslår åtgärder för hantering av skadade, utdömda eller åldrade konstruktioner.  I de åtgärdsförslag vi tar fram strävar vi efter lönsamma och hållbara lösningar för det klimatneutrala samhället. Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

BYGGKOSTNAD


URKk BYGGTEKNIK erbjuder kalkyltjänster för byggaktörer som kostnadsbedömningar i det tidiga projekteringsskedet eller budget/kalkyler som underlag för investeringsbeslut/anbud.

Vi arbetar med kalkylprogram och BIM samt hämtar objektspecifika priser från leverantörer på marknaden.

Kontakta oss för mer information, anbudsförfrågningar eller prisuppgifter.

Om Oss

URKk BYGGTEKNIK

Vi specialiserar oss på hus- och industriprojektering, skyddsrumskonsultation, besiktning av stål- och betongkonstruktioner, samt kalkyltjänster för byggaktörer. Med mångårig erfarenhet och fokus på hållbarhet erbjuder vi effektiva lösningar till konkurrenskraftiga priser.

Vi är en pålitlig partner och teknikkonsult inom byggsektorn. Vårt tillvägagångssätt kombinerar expertis och effektivitet för att skapa framgångsrika projekt som uppfyller våra kunders behov och förväntningar.


Våra Tjänster

Vi fokuserar på att skapa byggnader som är hållbara och kostnadseffektiva, oavsett om det gäller hus-, industriprojekt eller byggnadsarbeten med fastigheter med skyddsrum. Som huvudkonstruktör tar vi ansvar för att sätta hållbarhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Vi erbjuder även besiktningstjänster för stål- och betongkonstruktioner, fokuserat på statusbesiktningar och åtgärder för hantering av skadade eller åldrade konstruktioner för att säkerställa varaktighet och hållbarhet. Genom att använda moderna verktyg som kalkylprogram och BIM, erbjuder vi även kalkyltjänster för byggaktörer i tidiga skeden.


Vår Organisation

Vi på URKk har många års erfarenhet som byggkonstruktörer i Sverige. Med en enkel organisation, där
projekteringen sker i Kenya och HL/QA lokalt, kan overhead-kostnader minimeras och ge god kvalitet
till ett konkurrenskraftigt pris. Vi erbjuder personlig service samtidigt som vi nyttjar vårt breda nätverk för att genomföra komplexa projekt och hjälpa våra kunder att uppnå sina mål.


Specialkompetenser

  • K-projektering
  • Skyddsrumssakkunnig
  • Byggkostnadskalkyler
  • Statusbesiktningar
  • Uppdragsledning
  • QA


Vi Levererar

  • Utredningar: PM/Rapporter
  • K-ritningar
  • Konstruktionsdokumentation
  • Dokumenterad granskning av konstruktionsgenomgångar, egenkontroller och granskning enligt vår rutin för kvalitetssäkring

Våra Projekt

BELAB Fastigheter - Tången

Huvudkonstruktör vid påbyggnad av en befintlig byggnad med 2 våningar i Borlänge. Grundförstärkning, stål- och detaljprojektering för påbyggnad.

Tillbyggnads ca. 1600 m2 kontor.


Grytnäs Projekt – Kv Stjärnan

Huvudkonstruktör vid nybyggnad av bostadshus med 42 lägenheter på 4 st. våningsplan på ca. 3000 m2 i Leksand.


PEAB – Kolsyreanläggning Spendrups

Tillbyggnad av industribyggnad i anslutning till befintlig byggnad. Uppdraget omfattade K-projekteringen av grundläggningen samt stål för entresolbjälklag. Byggnadsarea; ca: 140 m2.


Wahlros – Fagerstahallen, Utbyggnad Rutschkana

Projektering till systemhandling för tillbyggnad av befintligt badhus med ny vattenrutschkanebyggnad på 240 m2.


Back & Matsson – Lagercity

Huvudkonstruktör vid projektering av grundläggning samt överbyggnad i två våningar för lagerbyggnad på ca. 3000 m2. Till överbyggnad levererades tillverkningsritningar stål.


Dala Byggsamverkan – Säter IP

Huvudkonstruktör vid tillbyggnad av nya omklädningsrum och trapphus i två plan i anslutning mot befintlig byggnad hallbyggnad i Säter.

Tillbyggnad ca. 500 m2.

Skanska – Gylle Skola

Skyddsrumssakkunnig vid projektering och genomförande för 7 st. skyddsrum för sammanlagt 780 st. skyddssökanden i Gylle Skola Borlänge.

Upprättande av iordningställanderitningar för skyddsrummen.


Wahlros Byggprojektledning – Vacse Lastkaj

Konstruktör vid tillbyggnad av ny lastkaj med integrerad lastbrygga i anslutning till befintlig byggnad. Projekteringen omfattade grundläggning och överbyggnad i stål. Byggnadsarea ca; 60 m2.


Serneke - Floravägen - Skyddsrumssakkunnig

Skyddsrumssakkunnig vid projektering och genomförande för 2 st. skyddsrum i Floravägens äldreboende i Fagersta.


Back & Matsson – Industrihall, Stöten

Dimensionering och projektering av grundläggning för industribyggnad och garage i Stöten, Dalarna.

Byggnadsarea; ca: 900 m2.


SBB – Byggkostnadsbedömning

Byggkostnadskalkyl för en ny offentlig byggnad fördelad i tre byggnader med mellangående passage och förbindelsegång.

Byggobjektets bruttoarea; c.a. 3200 m2.


Skyddsrumsspecialisten – Skyddsrumsåtgärder

Projektering av återställande åtgärder i skyddsrum för felaktiga rör- och el-genomföringar, felaktiga håltagningar och skador på skyddsrumsstommen för 12 st. skyddsrum i Stockholms-, Göteborgs-, Malmö och Borlängeområdet.


Ovako Hofors - By 303

Genomgång av handlingar för bedömning av byggnadens stomsystem map. rivning av innerväggar. För nytt pausrum.


Stockholms Stad & Sweco - HBK N, War Shelter

Kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 från förstudie till bygghandlingar för flytt av skyddsrum inom befintlig byggnad för ny tunnelbaneuppgång.


Back & Matsson - LoyaltyCar

Huvudkonstruktör vid projektering av grundläggning samt överbyggnad för industribyggnad på ca. 960 m2. Till överbyggnad levererades tillverkningsritningar stål.


Smedjebacken Kommun – Skyddsrumskontroll

Skyddsrumskontroll enligt MSB:s ”Checklista SK 16.1 – Kontroll av skyddsrum” av 7 st. skyddsrum i Smedjebacken med leverans av besiktningsprotokoll.


Smedjebacken Kommun - BERGA 2

Kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 vid ROT-arbeten vid Berga Skola i Smedjebacken.


Hushagen – Skyddsrumskontroll

Skyddsrumskontroll enligt MSB:s ”Checklista SK 16.1 – Kontroll av skyddsrum” av 10 st. skyddsrum i Borlänge med leverans av besiktningsprotokoll.


DHS Bygg – Herrhagsvägen

Kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 vid ROT-arbeten på Herrhagsvägen 9 i Falun.


Lassila & Tikanoja Fm - Resecentrum Borlänge

Projektering av återställande åtgärder i skyddsrumsstomme samt kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 vid åtgärder i skyddsrum i Borlänge.


Skanska - Gylle Skola, By 5

Konstruktionsprojektering för takbyte på befintlig tegelbyggnad på Gylle Skola.


Orkla Care - Takbyte

Projektering av förfrågningsunderlag för takbyte av industribyggnad under produktionens gång på Orkla Care i Falun.


NCC - Sandficka

K-projektering av förslags- och kalkylhandling för ny sandficka på Sandvik i Sandviken.


PEAB - Skjutbanor

Byggkostnadskalkyl tillsammans med PEAB och Polisen på en ny byggnad för skjutbanor.

Byggobjektets bruttoarea; ca. 570 m2.


Arctic Paper – Yttrande enligt PBL

Upprättande av skyddsrumsyttrande inför tillbyggnad på Arctic Papers industriområde i Grycksbo


Orkla Care – Takbesiktning

Besiktning av lättbetongelement i taket av byggnaderna på Orkla Care i Falun. Besiktningarna utfördes från saxlift för identifikation av lösa lättbetongbitar på grund av inträngande fukt med korrosion på lättbetongelementens armering som följd.


Tunabyggen - Stambyte Bullermyren

Kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 vid ROT-arbeten på Bullermyren i Borlänge 9 i Falun.


Region Dalarna - Falu lasarett - IVA och Röntgen

Kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 vid tillbyggnaden av ny IVA och röntgen vid Falu Lasarett.


Vildhem - Hjelmbacken

Konstruktionsprojektering av grundläggning och källarplan inklusive mellanbjälklag för flerfamiljshus i Idre.


LudvikaHem & Projektledarbyrån - Köpmansgatan

Projektering av förfrågningsunderlag som konstruktör för ROT-arbeten samt kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 på Köpmansgatan i Ludvika.


Back & Matsson - Anicura 2

Konstruktionsprojektering av grundläggning för tillbyggnad av befintlig byggnad i Borlänge. Tillbyggnadsarea; ca. 100 m2.


Henningssons EL – Falu Lasarett, Hus 21

Projektering av återställande åtgärder i skyddsrumsstomme samt kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 vid åtgärder.


HMB Construction - Ombyggnad Sweco

Konstruktionsprojektering med förstärkning av befintlig vägg under 4 våningar för håltagning för 2 st. lastbilsportar.


Projektledarbyrån – FU Säter IP

Konstruktör vid projektering av förfrågningsunderlag av nya omklädningsrum och trapphus i två plan i anslutning mot befintlig byggnad hallbyggnad i Säter.

Tillbyggnad ca. 500 m2.


Grytnäs Projekt - Verifiering av grundplatta

Kontroll av planerad grundläggning samt rådgivning vid bestämning av byggnadsstabilitet för ny hiss intill befintlig byggnad i Falun.


Dala Byggsamverkan - SKR Kopparvägen

Kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 vid ROT-arbeten på Herrhagsvägen 9 i Falun.


Back & Matsson – GylleMek

Huvudkonstruktör vid projektering av grundläggning samt överbyggnad för industribyggnad på ca. 1140 m2 inklusive entresolbjälklag. Till överbyggnad levererades tillverkningsritningar stål.


Projektledarbyrån - Utredning Skyddsrum

Upprättande av PM med beskrivning av förutsättningar för fredsanvändning av skyddsrum.

Back & Matsson - Idre Skoter och Motor

Dimensionering och projektering av grundläggning för industribyggnad och garage samt trästomme för anslutning mot befintlig byggnad i Idre, Dalarna.

Byggnadsarea; ca: 620 m2.


LudvikaHem & Projektledarbyrån - Köpmansg

Projektering av förfrågningsunderlag som konstruktör för ROT-arbeten samt kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 på Köpmansgatan i Ludvika.


Kvarnsvedens Pappersbruk & Northvolt – Skr Site X

Kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 samt rådgivning vid Northvolts förvärv av KP:s industriområde i Borlänge.


SBB – Skönvik, Besiktning Punkthus

Statusbesiktning av 4 st. byggnader på

Skönvik i Säter. Besiktningen omfattade en okulär genomgång av byggnaderna samt att med fuktmätning och hammarknackning bedöma byggnadens skick


WSP - Regionkontoret Ombyggnad

Kvalificerad skyddsrumsakkunnig enligt SR 9:23 ROT-arbeten på Regionkontoret i Falun.


ByggAB – Leax

Konstruktör vid projekteringen av igensättning av befintlig maskingrop på Leax i Falun.


Wahlros - Skallbergets boende

Efterkontroll av brandskyddande åtgärder som gjorts i samband med ändringsarbete samt utlåtande om åtgärder för godkänt utförande vid Skallbergets boende i Fagersta.


Back & Matsson – Rågåker

Dimensionering och projektering av grundläggning för industribyggnad i Rågåker, Dalarna.

Byggnadsarea; ca: 800 m2.


ByggAB – Invallning Orkla Care

Dimensionering och projektering av grundläggning och 2 meter hög invallning för silo på Orkla Cares industriområde i Falun.


John Ekströms Bygg & Fastigheter AB – Skyddsrumskontroll

Skyddsrumskontroll enligt MSB:s ”Checklista SK 16.1 – Kontroll av skyddsrum” av 18 st. skyddsrum i Örebro och Kumla med leverans av besiktningsprotokoll.


Sjöödala Bygg - Dalecarlia Spa

Utredning med kontrollberäkning av limträtakbalkarna

i taket till Spa-anläggningen på Dalecarlia samt rekommendation av åtgärder.


Fler referensprojekt finns och lämnas på begäran.